Đánh Bại Tất Cả, Thợ Săn Tiền Thưởng!

Giải Đấu Poker Trực Tuyến Thợ Săn Tiền Thưởng PKO Đấu Loại Dần
ĐÁNH BẢI MỌI ĐỐI THỦ

Thợ Săn Tiền Thưởng là một chuỗi giải đấu PKO (đấu loại dần dần) khi tiền thưởng được chia - một nửa vào giải thưởng chung và một nửa được phân bổ dưới dạng tiền thưởng. Trong thể loại PKO, mục tiêu của bạn không chỉ là giành chiến thắng và còn là đánh bại nhiều đối thủ nhất có thể!

GIÀNH GIẢI THƯỞNG TIỀN MẶT NGAY LẬP TỨC

Tiền thưởng được phân bổ cho mỗi người chơi khi họ tham gia giải đấu. Mỗi khi bạn loại một người chơi, bạn sẽ nhận được tiền thưởng của họ và được trao giải thưởng tiền mặt ngay lập tức!

Hãy Nói Về Treo Thưởng

Điều Gì Xảy Ra Khi Tôi Đánh Bại Một Đối Thủ ?

• Bạn sẽ nhận được một nửa treo thưởng của họ dưới dạng giải thưởng ngay lập tức

• Một nửa còn lại sẽ được thêm vào treo thưởng của bạn

Ví dụ:

Trong một sự kiện có tiền vào bàn 20 đô la, một nửa (10 đô la) sẽ trở thành treo thưởng cá nhân của bạn và nửa còn lại (10 đô la) sẽ được thêm vào giải thưởng như bình thường. Giả sử bạn đánh bại một ai đó ngay lập tức. Họ có treo thưởng 10 đô la, do đó một nửa trong số đó (5 đô la) sẽ vào tài khoản của bạn và nửa còn lại (5 đô la) sẽ được thêm vào treo thưởng của bạn. Bây giờ, treo thưởng của bạn là 15 đô la và bạn có thêm 5 đô la trong tài khoản!

Điều Gì Xảy Ra Trong Trường Hợp Hòa ?

Nếu hai người chơi đưa ra hai tay bài chiến thắng giống hệt nhau và chia tiền thưởng, treo thưởng của người chơi bị loại sẽ được chia đều cho những người chiến thắng. Phần lẻ sẽ được trao cho người chơi ở vị trí sớm nhất.

Lịch Trình Hàng Ngày

Tên sự kiện Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tiền vào bàn Bảo đảm
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] 00:10 08:10 $31.50 $1,250
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] 00:10 08:10 $5.25 $600
Bounty Hunters Special $105 00:30 08:30 $105.00 $12,000
Bounty Hunters Special $10.50 00:30 08:30 $10.50 $6,000
Bounty Hunters $1.05 00:30 08:30 $1.05 $400
Bounty Hunters Hyper Special $84 00:30 08:30 $84.00 $5,000
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] 01:10 09:10 $21.00 $1,200
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] 01:10 09:10 $2.10 $350
Bounty Hunters Special $126 [6-Max] 01:30 09:30 $126.00 $5,000
Bounty Hunters Special $12.60 [6-Max] 01:30 09:30 $12.60 $6,000
Bounty Hunters $52.50 01:30 09:30 $52.50 $1,700
Bounty Hunters $5.25 01:30 09:30 $5.25 $750
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] 02:10 10:10 $31.50 $1,250
Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] 02:10 10:10 $3.15 $400
Bounty Hunters Turbo Special $2.50 02:30 10:30 $2.50 $1,500
Bounty Hunters Turbo Special $210 02:30 10:30 $210.00 $12,000
Bounty Hunters Turbo Special $21 02:30 10:30 $21.00 $4,000
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] 03:10 11:10 $52.50 $1,250
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] 03:10 11:10 $5.25 $500
Bounty Hunters $10.50 03:30 11:30 $10.50 $1,250
Bounty Hunters $1.05 03:30 11:30 $1.05 $300
Bounty Hunters Special $52.50 03:30 11:30 $52.50 $8,000
Bounty Hunters Special $5.25 03:30 11:30 $5.25 $3,000
Speed Racer Bounty $12.60 [10 BB] 04:10 12:10 $12.60 $1,000
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] 04:10 12:10 $2.10 $350
Bounty Hunters $105 04:30 12:30 $105.00 $2,000
Bounty Hunters $31.50 04:30 12:30 $31.50 $2,500
Bounty Hunters $5.25 04:30 12:30 $5.25 $1,500
Bounty Hunters Special $31.50 04:30 12:30 $31.50 $10,000
Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] 05:10 13:10 $3.15 $400
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] 05:10 13:10 $31.50 $1,000
Bounty Hunters Special $84 05:30 13:30 $84.00 $8,000
Bounty Hunters Special $8.40 05:30 13:30 $8.40 $6,000
Bounty Hunters $21 05:30 13:30 $21.00 $1,500
Bounty Hunters $2.10 05:30 13:30 $2.10 $500
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] 06:10 14:10 $21.00 $1,000
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] 06:10 14:10 $2.10 $400
Bounty Hunters Special $126 06:30 14:30 $126.00 $10,000
Bounty Hunters $31.50 06:30 14:30 $31.50 $1,750
Bounty Hunters $5.25 06:30 14:30 $5.25 $1,500
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] 07:10 15:10 $31.50 $1,200
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] 07:10 15:10 $5.25 $750
Bounty Hunters Special $2.50 07:30 15:30 $2.50 $4,000
Bounty Hunters $10.50 07:30 15:30 $10.50 $2,000
Bounty Hunters Special $52.50 07:30 15:30 $52.50 $10,000
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] 08:10 16:10 $21.00 $1,000
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] 08:10 16:10 $2.10 $500
Bounty Hunters $5.25 08:30 16:30 $5.25 $1,500
Bounty Hunters $1.05 08:30 16:30 $1.05 $500
Bounty Hunters Special $31.50 08:30 16:30 $31.50 $10,000
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] 09:10 17:10 $52.50 $1,800
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] 09:10 17:10 $5.25 $800
Bounty Hunters $52.50 09:30 17:30 $52.50 $1,500
Bounty Hunters $2.10 09:30 17:30 $2.10 $1,000
Bounty Hunters Special $105 09:30 17:30 $105.00 $10,000
Bounty Hunters Special $10.50 09:30 17:30 $10.50 $8,000
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] 10:10 18:10 $31.50 $1,500
Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] 10:10 18:10 $3.15 $750
Bounty Hunters $5.25 10:30 18:30 $5.25 $2,000
Bounty Hunters $1.05 10:30 18:30 $1.05 $600
Bounty Hunters Turbo Special $84 10:30 18:30 $84.00 $8,000
Bounty Hunters Turbo Special $8.40 10:30 18:30 $8.40 $5,000
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] 11:10 19:10 $52.50 $2,000
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] 11:10 19:10 $5.25 $1,000
Bounty Hunters Special $126 [6-Max] 11:30 19:30 $126.00 $10,000
Bounty Hunters Special $12.60 [6-Max] 11:30 19:30 $12.60 $15,000
Bounty Hunters $31.50 11:30 19:30 $31.50 $2,500
Bounty Hunters $2.10 11:30 19:30 $2.10 $1,500
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] 12:10 20:10 $31.50 $1,500
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] 12:10 20:10 $2.10 $600
Bounty Hunters Special $210 12:30 20:30 $210.00 $12,500
Bounty Hunters Special $21 12:30 20:30 $21.00 $18,000
Bounty Hunters Special $2.10 12:30 20:30 $2.10 $5,000
Bounty Hunters $52.50 12:30 20:30 $52.50 $2,500
Bounty Hunters $5.25 12:30 20:30 $5.25 $2,500
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] 13:10 21:10 $52.50 $2,500
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] 13:10 21:10 $5.25 $1,200
Bounty Hunters Special $105 13:30 21:30 $105.00 $20,000
Bounty Hunters Special $10.50 13:30 21:30 $10.50 $15,000
Bounty Hunters $2.10 13:30 21:30 $2.10 $1,000
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] 14:10 22:10 $21.00 $2,000
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] 14:10 22:10 $2.10 $750
Bounty Hunters Special $84 14:30 22:30 $84.00 $30,000
Bounty Hunters Special $8.40 14:30 22:30 $8.40 $20,000
Speed Racer Bounty $84 [10 BB] 15:10 23:10 $84.00 $3,000
Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] 15:10 23:10 $10.50 $2,000
Bounty Hunters Special $126 15:30 23:30 $126.00 $50,000
Bounty Hunters Special $12.60 15:30 23:30 $12.60 $25,000
Bounty Hunters Special $2.50 15:30 23:30 $2.50 $6,000
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] 16:10 00:10 (+1) $31.50 $2,000
Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] 16:10 00:10 (+1) $3.15 $1,000
Bounty Hunters Daily Main $52.50 16:30 00:30 (+1) $52.50 $75,000
Bounty Hunters Mini Main $5.25 16:30 00:30 (+1) $5.25 $12,000
Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] 17:10 01:10 (+1) $10.50 $2,000
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] 17:10 01:10 (+1) $2.10 $750
Bounty Hunters Special $210 17:30 01:30 (+1) $210.00 $100,000
Bounty Hunters Special $21 17:30 01:30 (+1) $21.00 $30,000
Bounty Hunters Special $2.10 17:30 01:30 (+1) $2.10 $4,000
Speed Racer Bounty $105 [10 BB] 18:10 02:10 (+1) $105.00 $3,500
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] 18:10 02:10 (+1) $31.50 $2,500
Bounty King $315 18:30 02:30 (+1) $315.00 $75,000
Bounty King Jr $31.50 18:30 02:30 (+1) $31.50 $40,000
Bounty King Baby $3.15 18:35 02:35 (+1) $3.15 $6,000
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] 19:10 03:10 (+1) $21.00 $2,000
Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] 19:10 03:10 (+1) $3.15 $1,200
Bounty Hunters Special $105 19:30 03:30 (+1) $105.00 $35,000
Bounty Hunters Special $10.50 19:30 03:30 (+1) $10.50 $15,000
Bounty Hunters $1.05 19:30 03:30 (+1) $1.05 $600
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] 20:10 04:10 (+1) $52.50 $3,000
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] 20:10 04:10 (+1) $5.25 $1,500
Bounty Hunters Special $21 [6-Max] 20:30 04:30 (+1) $21.00 $10,000
Bounty Hunters Special $2.10 [6-Max] 20:30 04:30 (+1) $2.10 $1,750
Mini Heater $15 [Bounty Turbo] 21:05 05:05 (+1) $15.00 $10,000
Daily Heater $210 [Bounty Turbo] 21:05 05:05 (+1) $210.00 $25,000
Micro Heater $2.50 [Bounty Turbo] 21:05 05:05 (+1) $2.50 $1,500
Sunday Mini Heater $25 [Bounty Turbo] 21:05 05:05 (+1) $25.00 $50,000
Sunday Heater $210 [Bounty Turbo] 21:05 05:05 (+1) $210.00 $100,000
Speed Racer Bounty $105 [10 BB] 21:10 05:10 (+1) $105.00 $3,500
Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] 21:10 05:10 (+1) $10.50 $1,750
Bounty Hunters Special $52.50 21:30 05:30 (+1) $52.50 $15,000
Bounty Hunters Special $5.25 21:30 05:30 (+1) $5.25 $4,000
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] 22:10 06:10 (+1) $52.50 $2,500
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] 22:10 06:10 (+1) $5.25 $1,000
Bounty Hunters $21 22:30 06:30 (+1) $21.00 $1,000
Bounty Hunters Hyper Special $52.50 22:30 06:30 (+1) $52.50 $12,000
Bounty Hunters Hyper Special $5.25 22:30 06:30 (+1) $5.25 $2,000
Bounty Hunters $2.10 22:30 06:30 (+1) $2.10 $500
Bounty Hunters Special $21 22:35 06:35 (+1) $21.00 $7,000
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] 23:10 07:10 (+1) $52.50 $1,500
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] 23:10 07:10 (+1) $21.00 $1,200
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] 23:10 07:10 (+1) $2.10 $400
Bounty Hunters Deepstack Turbo $31.50 23:15 07:15 (+1) $31.50 $8,000
Last Call Bounty Hyper $210 23:30 07:30 (+1) $210.00 $17,000
Last Call Bounty Hyper $21 23:30 07:30 (+1) $21.00 $6,000
Last Call Bounty Hyper $2.10 23:30 07:30 (+1) $2.10 $1,200
Bounty Hunters $84 23:30 07:30 (+1) $84.00 $1,500
Bounty Hunters $8.40 23:30 07:30 (+1) $8.40 $1,500

* Xin lưu ý rằng việc tổng giải thưởng của giải đấu có thể thay đổi và một số khoản tiền được liệt kê trên trang web này có thể được không cập nhật. Để xem thông tin mới nhất, xem sảnh giải đấu trên ứng dụng Natural8.

Các điều khoản và điều kiện

  1. Người chơi phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia chương trình khuyến mãi này.
  2. Natural8 có quyền điều tra bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ có hành vi gian lận và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào. Trong trường hợp chơi nhiều tài khoản, săn tiền thưởng hoặc chơi xấu, Natural8 có quyền tước bất kỳ số tiền thưởng nào đã được thanh toán cùng với bất kỳ số dư tiền mặt còn lại nào mà không cần thông báo trước.
  3. Natural8 có quyền hủy hoặc sửa đổi ưu đãi này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình.
  4. Chương trình khuyến mãi tuân theo Điều khoản và Điều kiện của trang web Natural8.
  5. Natural8 ủng hộ đánh bạc an toàn. Nếu bạn cảm thấy bạn có vấn đề về đánh bạc trựng tuyến, hãy tìm kiếm thêm lời khuyên hoặc tư vấn tại

Giải đấu Poker trên Natural8

Sẵn sàng chơi?

Tải ứng dụng Natural8 trên máy tính hoặc di động và bắt đầu chiến thắng ngay bây giờ!

Tải Natural8
Bạn có câu hỏi?

Đội ngũ hỗ trợ khách hàng đẳng cấp thế giới của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Trò chuyện với chúng tôi

GT